BLENDED LEARNING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF

 

Maar wat is nu eigenlijk Blended Learning?

 

Wij definiëren het als een mengvorm van klassikale oftewel face-to-face cursus en e-learning (online cursus).  Cursisten kunnen zelf kiezen waar ze willen leren (op school, thuis of ergens anders) en wanneer ze willen leren (onder schooltijd, ’s avonds of in het weekend). Maar U, als opdrachtgever, blijft samen met ons degene die beslist in hoeverre cursisten zelf mogen kiezen en welke onderdelen online worden uitgevoerd en welke klassikaal.

 

 

Blended learning

 

Door de ontwikkelingen en mogelijkheden van nu kunnen online (e-learning) en klassikaal leren slim gecombineerd worden.

 

Zo kun je in een online omgeving gebruik maken van een leeromgeving (LMS) waar men ook andere cursisten kan treffen, of waar je het voor de begeleider mogelijk maakt om de ontwikkeling van een medewerker op de voet te volgen, het heeft mogelijkheden voor rapportages en geeft een overzicht wie welke cursus hoe heeft gevolgd. Dit biedt weer de mogelijkheid om een cursist direct feedback te geven na een gemaakte opdracht of toets. Ook kunnen de contactmomenten tussen begeleider en cursist online nog effectiever benut worden.

 

In de klassikale momenten kun je zorgen dat cursisten voorbereid naar een groepssessie komen als je ze van tevoren toegang geeft tot bepaalde leerstof online! Dit verhoogt dan weer de kwaliteit van het unieke moment van samenzijn. Het contact kan zich nog verdiepen en je kunt de cursisten zelf nog eens laten herhalen en laten oefenen onder begeleiding. Dit alles komt ten goede van het beklijven van de leerstof.

  

Efficiënt omdat…..

 

  • Deelname is eenvoudig te regelen met een paar muisklikken
  • Het is laagdrempelig om te beginnen met een e-learning…. veilig achter je eigen PC
  • Er zijn geen vaste lestijden nodig voor een e-learning
  • Leren is niet locatiegebonden

 

Effectief omdat…..

 

  • het ruimte geeft voor bedrijfsspecifieke informatie.
  • Volledig aansluit bij de wensen en het niveau van uw doelgroep.
  • Inzicht geeft in de voortgang van de cursisten in overzichtelijke rapportages.
  • Op een interactieve manier aangeboden informatie met een maximaal leereffect.

 

 

Blended learning wordt al breed toegepast, en de verwachting is dat dat in de toekomst alleen nog maar meer zal worden.

Het is gangbaar dat bij blended learning-methode tussen de 30 en 79 procent van de leerstof online aangeboden wordt. De ‘blend’ tussen klassikale training en e-learning heeft een positieve invloed op de effectiviteit van het cursussen. Onze uitdaging is om de ontwikkelkosten laag te houden en cursisten geboeid te houden.

 

Daarnaast zien wij onszelf ook als leverancier van kennisoverdracht! Het aanbieden van een e-learning aangevuld met een klassikale training is de meest efficiënte manier van kennisoverdracht: in de klas, online, of middels een webinar of evenement.

Voor meer informatie klik hier.

 

bl laptopCopyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.