Hoofden

Feedback

Door het gebruik van feedback leer je hoe jouw gedrag of houding overkomt op een ander en welke gevolgen dit heeft. Met het geven van goede feedback stel je de ander in staat om te leren. Lees meer!

 

klassikaal bord    Klassikaal vs online leren

Ik kies voor de voordelen van online leren en u? Kijk hier voor een
duidelijk overzicht waar de verschillen worden beschreven.

 

gamification prijzen

Gamification
Zou het niet mooi zijn de elementen die een game zo aantrekkelijk maken ook toepasbaar te maken op de werkvloer? Lees meer

 

 

Focus op klantbehoud

Door te focussen op klantbehoud kun je als organisatie een flinke omzetstijging realiseren. Goed opgeleide medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. Lees meer!Social media

Social media is als ieder sociaal contact. “Iemand die alleen over zichzelf praat en nooit luistert heeft op het laatst geen vrienden meer”. Lees meer

 

 

BBV

Bekende belvrienden

Ieder jaar is het weer zover. Op een weekend helpen wij de Bekende belvrienden mee om zieke kinderen even in het zonnetje te zetten. Wij hebben samen met Samen1Stem en BVV dit fantastische initiatief georganiseerd. Lees meer

op cursus

Na een cursus terug vallen in het oude werkpatroon

Hoe kun je ervoor zorgen dat het enthousiasme en het geleerde vastgehouden wordt? Lees meer

 

 

newsletter

Casuïstiek

Wij vinden het belangrijk om realistische casuïstiek in onze e-learning modules te verwerken. En wij bieden dit op een interactieve manier aan zodat de cursist het naast interessant ook leuk vindt om de module te volgen. Lees meeralles kunnende wmo medewerker

Alleskunnende wmo medewerker

De vele en ingrijpende veranderingen in de Zorg leiden tot grote organisatorische veranderingen en het herijken van de bestaande profielen en competenties. Lees meer

 

 

zorg nieuwe stijl 2015 DEF

Zorg Nieuwe Stijl

De medewerkers van gemeente zullen samen met de mensen bij de zorgverleners ervoor moeten zorgen dat elke zorgvraag, ook in de nieuwe situatie, passend wordt beantwoord. Hiervoor hebben wij een trainingsprogramma ontwikkeld, in samenwerking met een aantal gemeenten. Lees meerwerkplek

Leermethode 70-20-10

De slimme formule voor nog slimmer leren. Bij alles wat we doen en aanbieden gaan we uit van het feit, dat we vaak het meeste leren door te werken. Lees meer!

 

 

 

Oculus mail

Virtual reality in e-learning

Een half jaar geleden werd de wereld verrast door het bericht dat Facebook het bedrijf rond de virtual reality (VR) bril Oculus rift kocht, en nog wel voor het ongehoorde bedrag van 2 miljard. Lees meer!

 Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.