SCAN Interne opleiding omzetten naar e-learning

 

Merkt u dat uw klanten en medewerkers steeds meer vragen om andere leeroplossingen die flexibeler, goedkoper, interactiever en van betere kwaliteit zijn?

Wij maken graag een afspraak met u om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden van het omzetten van een bestaande training of opleiding naar een e-learning traject.

Bij het omzetten van een interne opleiding naar e-learning doorlopen wij een aantal vaste stappen.

 

Fase 1 Analyse

 

In deze fase stellen we uiteindelijk samen definitief vast wat de inhoud/leeractiviteiten (leerdoelen)zullen zijn. De uiteindelijke leerdoelen bepalen het ontwerp van de e-learning (inhoudelijk maar ook welke werkvormen we gaan gebruiken, wijze waarop we het gaan toetsen en aanbieden). Dit doen wij o.a. door een workshop en een enquête onder en met de doelgroep.  Zodra de leerdoelen gekozen zijn en gedragen zijn door de doelgroep gaan we bepalen wat het uiteindelijke ontwerp zal worden. Dat doen we in de conceptfase. Note: Hiervoor zal dan een aparte begroting worden opgesteld. Afhankelijkheden zijn  vormen van interacties en of we gebruik gaan maken van film of bijvoorbeeld animaties.

Fase 2 Concept

 

Na de analysefase gaan we in de volgende fase  de inhoud (content) structuren, en de werkvormen en interacties bepalen. Met als doel een eerste concept storyboard te ontwikkelen (invulling op schermniveau). In het concept storyboard zullen op schermniveau interactiemomenten aangegeven worden zoals media/film keuzes, voice-over momenten, animaties, gewenste routeringen en navigatie. Optioneel kunnen we hier ook al onze grafische vormgever in mee nemen.

 

Succesroute nieuw rechtFase 3 Ontwikkelen & Ontwerpen

 

In deze fase  worden de eerste richtlijnen definitief vastgelegd  en concreet gemaakt zodat we zien welke onderdelen er in de module moeten komen. En op welke manier we dit gaan aanbieden. Voor de opmaak en de werking worden de art director en grafische vormgever betrokken. Uiteindelijk wordt er gewerkt aan een definitief storyboard. In deze fase worden alle afbeeldingen met betrekking tot navigatie, visualisaties ter ondersteuning van de inhoud en opdrachten verzameld en verwerkt in een definitief storyboard. Vanuit de definitieve versie van het storyboard (na akkoord van beide partijen) gaan we naar de volgende fase: de Bouwfase.

 

 Fase 4 Bouwfase

 

Zodra de conceptversie van de module akkoord bevonden is door alle partijen, gaat de bouwer een definitieve versie uitwerken in storyline in samen werking met de grafische vormgever en de art director. Zo maken we er een helder en goedwerkende module van.

Fase 5 Pilot

 

Deze versie zal uitvoerig getest worden op functionaliteit, inhoud en vormgeving. Dit zal in meerdere testfases gebeuren, alvorens we een definitieve versie gaan implementeren.

 

Fase 6 Implementatie & Nazorg

 

In de laatste fase zullen we samen met u zorgen dat het systeem gedragen wordt in de organisatie, dat het werkbaar is voor iedereen en dat de online trainingen altijd en overal bereikbaar zijn.

 

Wilt u meer informatie over het omzetten van uw interne opleiding naar een online versie? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons en wij helpen u graag verder.Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.