Wij zorgen dat u klaar bent voor de Participatiewet 2015

 

Het programma is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen wij, in overleg met u, aanpassen en eventueel uitbreiden met andere onderwerpen.

 

Omdat uw medewerkers met overtuiging achter het concept van de Participatiewet moeten staan, hebben wij de herkenbaarheid opgezocht in de vorm van een familie van vier generaties, familie van de Plas. Aan de hand van deze familie nemen we cursisten mee in de ontwikkeling van de nieuwe verzorgingsstaat door de jaren heen. Ze hebben allemaal gelieerde problemen waarvoor ze contact zoeken met de gemeente. Zo zit zoon Wim in de WsW, ex-schoonzoon Peer zit in de bijstand en wil aan het werk, en zit kleindochter Jip in een rolstoel. Eén voor één melden zij zich met vragen aan de balie en hebben allerlei vragen over de veranderingen en de gevolgen voor hen.

 

Programma Participatiewet

 

INHOUD PROGRAMMA PARTICIPATIEWET

 

Deel 1: Toets
Deel 2: Intro
Deel 3: Historisch besef en het huidige zorgstelsel, de Participatiesamenleving,
Welzijn en Sociaal werk, hoe is het zo gekomen
Deel 4: Voor en na – de ontwikkeling van de Participatiewet

Deel 5: Onderwerpen naar keuze, voor volledige informatieProgramma Participatiewet

Deel 6: Eindtoets

 

Figuur 1 Programma Participatiewet uitrol

Programma Participatiewet uitrol 

Van slimme medewerkers naar een slimme organisatie. Om in een grote organisatie snel en efficiënt medewerkers eenduidig getraind te krijgen, zonder te veel extra druk op de organisatie, is e-learning een aangewezen oplossing. Extra voordeel is dat de cursist de stof precies op maat krijgt. Door interactieve werking ontstaat een actieve houding van de cursist en dit zorgt voor betere opname van theoretische kennis.

 

De opzet van het programma van Alearn is zo gekozen dat iedereen zelf kan bepalen welke kennis hij of zij nog niet of onvoldoende beheerst. Men kan van onderwerp naar onderwerp klikken. Iedere cursist is op deze wijze in staat om een persoonlijk programma op maat te maken. De verantwoordelijkheid ligt bij de cursist zelf om het eigen programma door te lopen. Naar aanleiding van de gegeven antwoorden In de eindtoets zijn direct de hiaten zichtbaar waar ze hun kennis moeten aanvullen (zie figuur 2 Alearn Learning Cyclus).

 Figuur 2 Alearn Learning Cyclus

 

 Cirkelpijlen V1 9-12-2014

 

 Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.