Creativiteit in toetsvormen

 

Juist omdat mensen het doorgaans spannend vinden en eigenlijk ook niet leuk vinden om ‘getest’ te worden, is het van belang dat een toets niet als dusdanig aanvoelt.

 

Als toetsvorm maken wij dan ook veel gebruik van casussen. Een casus bevat een realistische gevalbeschrijving uit de beroepscontext. In de vraagstelling staan gebeurtenissen, vraagstukken of problemen beschreven waarbij de medewerker het juiste antwoord moet geven.

 

De casussen die wij schrijven kennen een open einde. Er zijn meerdere belangen, inzichten en benaderingen mogelijk, net zoals in de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Slechts één is in de geschetste context de juiste. De taak aan de medewerker om op basis van het geleerde het juiste antwoord te geven.

 

Bij het toetsen van kennis maken wij ook gebruik van gesloten vragen. Hierbij hanteren wij verschillende variaties zoals bijvoorbeeld de meerkeuze vraag, de drag-and-drop, hotspot-vraag en de juiste volgorde vraag. Er zijn veel varianten mogelijk het dan toch nog wel leuk te maken.

 

schuifjes wereldkaartmeerkeuzeSummatief versus formatief

 

Bij het ontwikkelen van een toets kan er gebruikt gemaakt worden van summatieve en formatieve toetsen.

 

  • Een formatieve (oefen) toetsing – een doorlopend proces van informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten – kan door coach/trainer en medewerker gebruikt worden om het leerproces bij te stellen. Dit doe je door het antwoord te voorzien van feedback zodat de medewerker weet waar de hiaten in kennis zich bevinden.

 

 

  • Bij een summatieve toetsing – toekennen van een cijfer aan het einde van het leerproces, krijgt de deelnemer geen enkele feedback n dient de toets puur als doel om vast te stellen of de cursist over de juiste kennis beschikt.

Beide vormen

 

Wij geloven wij in beide vormen. Op deze manier krijg je inzicht of mensen de stof echt beheersen maar het geeft je ook een beeld of ze het ook echt begrijpen.

 

In vele gevallen zet het je medewerkers ook aan tot nadenken. Tenslotte krijgen ze zelf ook inzicht krijgen in onderwerpen die ze wel of niet goed beheersen. Ze worden eerder getriggerd om dan toch nog even die module over Veiligheid door te nemen, of toch nog even wat na te praten met collega’s.

 

brain-gears-icon-png-8Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.