Top 3 vragen omtrent Wmo en Participatiewet

 

Met de invoering van o.a. de Wmo 2015, de nieuwe Participatiewet en de veranderingen in de jeugdzorg komt er veel op u af. Zowel voor medewerkers als voor burgers kost het tijd om aan de nieuwe wet- en regelgeving gewend te raken. Uit de eerste gesprekken die wij gehad hebben met een aantal gemeenten blijkt dat het met name gaat om concrete informatie waar burgers vragen over hebben. We hebben een top 3 samengesteld van vragen die het meest voor zijn gekomen in de eerste 3 weken.

 

TOP 3

  1. Wat verandert er op het gebied van de PGB (wie is waar nu voor verantwoordelijk?
  2. Mijn indicatie voor de huishoudelijke hulp loopt af. Wat moet ik nu doen?
  3. Hoe moet ik een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen?

 

1. Wat verandert er op het gebied van de PGB?

 

De belangrijkste regels voor het pgb in de Wmo 2015: a) U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past. b) De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt. c) Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

 

schuldhulp DEF

 

  

2. Mijn indicatie voor de huishoudelijke hulp loopt af. Wat moet ik nu doen?

 

Dit is verschilt per gemeente. Het belangrijkste is dat u als burger naar uw huidige beschikking kijkt, en dat u goed kijkt wanneer de indicatie op uw beschikking afloopt. Loopt deze op korte termijn af, dan adviseren wij u direct contact op te nemen met uw Gemeente. Dit kan vaak al via de website (contactformulier) of telefonische via het Klant Contact Centrum.

 

In sommige gevallen, zult u zelf een nieuwe indicatie aanvragen, en in sommige gevallen zal de Gemeente zelf contact met u opnemen in het kader van een herindicatie.

 

Bij een herindicatie wordt uw situatie opnieuw beoordeeld. Tot het gesprek verandert er niets voor u, maar het kan zijn dat u na het gesprek uw hulp niet kunt behouden.

 

3. Hoe moet ik een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen?

 

Ook dit verschilt per gemeente. Het kan via het PGB geregeld worden of via  ‘zorg in natura’. Neem altijd goed de website van uw gemeente door, in de meeste gevallen staan daar de keuzemogelijkheden in beschreven. Daarnaast is het aan te raden dat u goed overlegt met de Gemeente wat het beste is voor uw situatie.

 

iStock_000007976546Small

 

 

 

Voor meer informatie of voor een gesprek met een van onze experts, neem hier contact met ons op.Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.