Effectief gesprek

In deze module leren cursisten over een open gespreksvoering. De verschillende fasen van een gesprek komen aan de orde en aan de hand van verschillende video’s worden reĆ«ele situaties nagespeeld en worden tips&tricks uitvoerig toegelicht. De module is zeer interactief, om de impact te vergroten en ervoor te zorgen dat de gespreksvoering natuurlijk blijft.

 

Cursisten gaan nadenken over hun eigen gesprekken en komen vaak tot heldere inzichten na het doorlopen van deze module. Na bestudering van deze module hebben cursisten een persoonlijk actieplan opgesteld en zijn ze in staat om alle tips&tricks toe te passen bij het voeren van een effectief gesprek.

 

Delen:
Share


Klik hier voor een prijsopgaaf
Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.