Trainingen voor gemeenten


Zorg Nieuwe Stijl 2015

De consequenties van de Wmo 2015 voor de gemeenten zijn erg groot en vragen veel aanpassingen van de gemeentemedewerkers. Wij willen dit veranderproces op een positieve e...

BekijkParticipatiewet

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet). Een deel van deze take...

BekijkSociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Basis

De cursist leert vragen van klanten over SJD in een breder perspectief te plaatsen en de vraag achter de vraag te begrijpen. Het is niet de doelstelling om alle onderwer...

BekijkToeleiding Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon (WSNP)

In deze module wordt uitvoerig ingegaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persoon; wat is de minnelijke schulregeling, wat is het doel van WSNP, wat zijn de voor- en n...

BekijkSchuldhulpverlening Basis

In deze module leren cursisten hoe ze klanten kunnen informeren en adviseren over de schuldhulpverlening in het algemeen, welke hulpmiddelen ze moeten aanreiken bij welke...

BekijkOmgaan met agressie van klanten

In deze module wordt uitgelegd hoe cursisten kunnen omgaan met lastig gedrag van klanten. Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten gedrag. Lastig gedrag is n...

BekijkSocrates Fusion

In deze module wordt het systeem Socrates Fusion uitgelegd; hoe moet men in- en uitloggen, wat zijn de basisfunctionaliteiten, hoe kan men klanten opzoeken en wat zijn d...

BekijkKwijtschelding belastingheffingen

In deze module wordt ingegaan op het kwijtschelden van belastingen. Te beginnen met de basis, wat is kwijtschelding, waarom en wanneer kun je kwijtschelding aanvragen, do...

BekijkHeffingskortingen

In deze module wordt in gegaan op heffingskorting in het algemeen, wat zijn heffingskortingen eigenlijk, welke heffingskortingen zijn er, hoeveel ontvangt de klant aan he...

BekijkArmoedebeleid

In deze module wordt in gegaan op het armoedebeleid in de gemeenten. Naast een algemeen stuk over het begrip armoede wordt ook het begrip individuele armoede uitgelegd. E...

Bekijk


Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.