Armoedebeleid

In deze module wordt in gegaan op het armoedebeleid in de gemeenten. Naast een algemeen stuk over het begrip armoede wordt ook het begrip individuele armoede uitgelegd. Er wordt gekeken wie de doelgroep is van het armoedebeleid, wat zijn de (financiële) voorzieningen van het armoedebeleid en onder welke voorwaarden gelden deze.. Daarnaast zullen beleidsregels per gemeente toegevoegd kunnen worden. Uiteindelijk zullen we per voorziening en/of regeling in detail treden, toelichten wat de voorziening in houdt en hoe en waar de klant deze kan toelichten wat de voorziening in houdt en hoe en waar de klant deze kan aanvragen.

 

Cursisten kunnen na deze module klanten ondersteunen met het invullen van aanvraagformulieren voor de voorzieningen, tevens kunnen ze nagaan of de beslissing op een aanvraag voor een voorziening uit het armoedebeleid terecht is en de klant eventueel adviseren over de nog te ondernemen stappen.

 

 

Delen:
Share


Klik hier voor een prijsopgaaf
Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.