Participatiewet

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet). Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid.

 

Omdat uw medewerkers met overtuiging achter het concept van de Participatiewet moeten staan, hebben wij de herkenbaarheid opgezocht in de vorm van een familie van vier generaties, familie van de Plas. Aan de hand van deze familie nemen we cursisten mee in de ontwikkeling van de nieuwe verzorgingsstaat door de jaren heen. Ze hebben allemaal gelieerde problemen waarvoor ze contact zoeken met de gemeente. Zo zit zoon Wim in de WsW, ex-schoonzoon Peer zit in de bijstand en wil aan het werk, en zit kleindochter Jip in een rolstoel. Eén voor één melden zij zich met vragen aan de balie en hebben allerlei vragen over de veranderingen en de gevolgen voor hen. Deze module wordt in samenwerking met u verder op maat gemaakt.

 

Ook hebben we een Programma Participatiewet ontwikkeld, waarbij u als gemeente zelf de onderwerpen kunt samenstellen, lees hier meer.

Delen:
Share


Klik hier voor een prijsopgaaf
Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.