Zorg Nieuwe Stijl 2015

De consequenties van de Wmo 2015 voor de gemeenten zijn erg groot en vragen veel aanpassingen van de gemeentemedewerkers. Wij willen dit veranderproces op een positieve en actieve wijze ondersteunen. We hebben samen met Springer Media en andere gemeenten een leertraject ontwikkeld, specifiek voor de balie medewerker en degene die de telefonisch behandeling doen. Waarbij we een e-learning module als losstaande module of als onderdeel van een breder leertraject aanbieden. In deze e-learningmodule  worden medewerkers meegenomen in de historie en de theorie van de Wmo en daarnaast getraind door middel van een aantal cases.

Doel van deze module is de medewerker goed voor te bereiden op de nieuwe situatie die vraagt om een andere houding en een andere manier van de problemen adresseren. Dus wordt er ook ingegaan op  vragen als: Waaruit is de Wmo ontstaan en waarom zijn veranderingen nodig? En hoe brengen uw medewerkers deze veranderingen over aan de burger, en hoe staan ze de burger, die ook veel nieuws opvangt vanuit de media, te woord.

In deze module is een belangrijke rol weggelegd voor een fictieve familie die uit 4 generaties bestaat, aan de hand van casussen wordt de impact van de nieuwe Wmo duidelijk gemaakt. 

Deze e-learningmodule kan helemaal gemeente specifiek gemaakt worden.  

 

Delen:
Share


Klik hier voor een prijsopgaaf
Copyright 2014 - Alle rechten voorbehouden.